Winterleed


21-01-2011

Voor de één is de winter het vooruitzicht op sneeuwpret en schaatstochten voor de ander een lang koud seizoen. Een korte periode met ijs op de sloten is te overkomen maar een langere periode met ijs en daar bovenop ook nog sneeuw, dat zorgt voor enige onrust bij de visser. Onrust omdat dit grote gevolgen kan hebben op de visstand in bepaalde wateren. Met name in ondiepe sloten, kanalen en vijvers waar de bodem bestaat uit een modderlaag.

De zon zorgt, ook als er ijs ligt, voor zuurstofvorming in water doordat er altijd algen zijn die door middel van fotosynthese zuurstof produceren. Daarentegen verbruiken deze algen 's nachts en op donkere dagen zelf zuurstof en kan dit ook een oorzaak zijn voor een zuurstof tekort. Dit kan ook in de zomer voorkomen. Als er sneeuw op het ijs valt dan kan de zon niet meer door het ijs oppervlakte schijnen en dan stopt deze kleine aanmaak van zuurstof. Vanuit sommige bodems komen ook gassen vrij die door de ijslaag niet uit het water kunnen diffunderen wat ook voor een slechte water kwaliteit zorgt.

De afgelopen periode van begin December t/m half Januari lagen de sloten voor een langere tijd dicht met daarop een behoorlijk pak sneeuw. De gevolgen waren desastreus en met name de grote vissen die natuurlijk ook meer zuurstof nodig hebben dan de kleinere vissen lagen het loodje. In de sloot tussen de Koogsingel en de Torenmolen met een lengte van ongeveer 150 meter trof ik de onderstaande vissen aan. Dood maar dan ook doodzonde omdat het allemaal zogenaamde target vissen betrof, extreem in grootte en lengte. 
Zeelten  en Kroeskarpers zijn minder gevoelig voor een zuurstoftekort en dat biedt deze vissen dus de mogelijkheid om zich uit te breiden ten koste van de karpers.

Er zijn een aantal mogelijkheden om vissterfte tijdens een lange vriesperiode te voorkomen.

- ijs sneeuwvrij maken voor zuurstof aanmaak van algen en andere planten.
- voldoende grote waken maken voor zuurstof uitwisseling met de lucht. Als er te weinig wakken zijn en er watervogels in deze wakken gaan rondzwemmen zorgt dit voor een verdere verslechtering van de water kwaliteit door de uitwerpselen. Te weinig en te kleine wakken zorgt voor te grote concentratie vis hierbij waardoor dit ook een negatief effect heeft. Vroeger werd ook wel stro in de wakken gestrooid om dicht vriezen te voorkomen en de watervogels houden hier niet van.
- lucht onder het ijs pompen voor zuurstof uitwisseling met het water.
- water door laten stromen, mits dit niet zorgt voor het opwervelen van modder waardoor het juist een negatief effect heeft.
- rondpompen van water van wak naar wak. Waarbij het water dat over het ijs stroomt, sneeuw verwijderd en zuurstof op neemt.
- schaatsen verbieden, dit voorkomt stress en verhoogd zuurstofverbruik door de vissen
- preventief onderhoud door middel van baggeren waarbij de sloten een minimale diepte krijgen van 80 cm en de modderlaag verwijderd wordt, is eigenlijk de beste methode waardoor iedereen zonder zorgen zijn winterslaap kan uitslapen.

Natuurlijk moeten bovenstaande acties duidelijk kenbaar gemaakt worden om te voorkomen dat er mensen door het ijs gaan. Daarnaast mogen de hengelsport verenigingen zelf geen acties uitvoeren zonder overleg met de gemeente. De gemeente is ook vaak degene die de wateren beheert. Dus overleg en goed contact tussen de hengelsport vereniging en betreffende gemeente is noodzakelijk om vissterfte te kunnen voorkomen.

In ieder geval heb ik de nodige meldingen inclusief locaties gedaan bij de hengelsport vereniging met de vraag welke plannen er gesmeed worden ter voorkoming van dit winterleed. Als reactie hierop wordt de vissterfte in de winter weer een aandachtspunt van de vereniging om op te nemen met de gemeente. Momenteel vinden er gelukkig wel baggerwerkzaamheden plaats, beter laat dan nooit, ondanks dat het voor een aantal wateren te laat is.

Grtx,

FER

Geen opmerkingen:

Een reactie posten